Geef een etentje
cadeau!

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden bepalen het gebruik van deze website. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld is alle materiaal op deze website verbonden aan het intellectuele eigendom van Restaurant Kapelle. U kan dit materiaal bezichtigen, opslaan voor caching-doeleinden en afdrukken voor eigen gebruik.

U kan niet:

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website niet gebruiken een manier waarmee schade kan veroorzaakt worden aan de website, of waarmee de beschikbaarheid van de site beperkt wordt, of op gelijk welke andere manier die illegaal, frauduleus of schadelijk kan zijn.

U mag deze website niet gebruiken om materiaal te verspreiden die schadelijke software bevat of dat daarmee gekoppeld gaat.

U mag geen systematische of automatische dataverzamelingen (inclusief, maar niet beperkt tot scraping, data mining, enz…) uitvoeren op of in relatie met de inhoud van deze site zonder de expliciete toestemming van de beheerder.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van de website is beperkt aan bepaalde personen. Restaurant Kapelle behoudt het recht om bepaalde delen, of zelfs de volledige site af te schermen voor openbaar gebruik.

Indien Restaurant Kapelle u met een gebruikersidentificatie en een wachtwoord voorziet om u toegang te verlenen tot bepaalde afgeschermde delen van de site dient u er over te waken dat deze gebruikersidentificatie en wachtwoord strikt persoonlijk en geheim blijven.

Restaurant Kapelle kan uw gebruikersaccount blokkeren zonder voorgaande melding.

Gebruikersinhoud

In deze voorwaarden wordt met “gebruikersinhoud” alle inhoud bedoel dat u of andere gebruikers aanleveren op de website, onder meer tekst, afbeeldingen, geluids-en videofragmenten, enz…

U verleent het permanente, vrije recht aan Restaurant Kapelle om wereldwijd om uw gebruikersinhoud te gebruiken, publiceren, wijzigen, vertalen en verdelen op huidige en toekomstige media. U geeft Restaurant Kapelle het recht om het intellectuele eigendom van uw gebruikersinhoud te verdedigen bij eventuele rechtszaken daarin betreffende.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettelijk zijn, mag geen schade berokkenen aan de rechten van derden, en mag geen aanleiding geven tot rechtszaken tegen U of Restaurant Kapelle of derden.

U mag geen gebruikersinhoud opleveren aan de website dat ooit onderwerp is geweest van potentiële of feitelijke juridische acties.

Restaurant Kapelle behoudt zich het recht om gebruikersinhoud te wijzigen of te verwijderen, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Restaurant Kapelle verbindt zich er niet toe om alle gebruikersinhoud systematisch te controleren op inbreuk van deze voorwaarden.

Garanties

Deze website wordt geleverd zoals ze momenteel gepubliceerd is zonder enige impliciete of expliciete verbintenissen of garanties. Restaurant Kapelle kan geen garanties leveren in relatie tot deze website of enige inhoud daarop.

Restaurant Kapelle levert geen garanties dat

Beperkte aansprakelijkheid

Restaurant Kapelle is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zaken in relatie tot inhoud, gebruik, gevolgen van gebruik of anderzijds verbonden met deze website.

Deze beperkte aansprakelijkheid is steeds geldig, ook indien Restaurant Kapelle voorafgaandelijk verwittigd werd.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt "cookies”: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies dienen om uw voorkeurstaal te onthouden, u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan haar website, aan te geven welke pagina's u recent bezocht en statistieken omtrent het websitebezoek te verzamelen.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, dit leidt er allicht toe dat sommige functionaliteiten van deze website niet meer optimaal werken, en Uw surfervaring alsook bedieningsgemak verminderen.

Wanneer u een account aanmaakt dan gebruiken wij cookies voor het beheren van het inschrijvings-en authenticatieproces. Deze cookies worden meestal verwijderd door uw browser wanneer u zich afmeldt.

Het is mogelijk dat we naar uw opinie vragen met behulp van een enquête. Deze enquête kan gebruik maken van cookies om te kunnen deelnemen.

Om uw gebruikerservaring te maximaliseren kunnen sommige door u ingeschakelde instellingen bewaard worden met behulp van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics zodat we kunnen begrijpen hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoe we de website kunnen verbeteren. Deze dienst kunnen bepaalde zaken bijhouden zoals de tijd die u op bepaalde pagina’s doorbrengt. Voor meer informatie over de Google Analytics cookies kunt u terecht op hun officiële pagina.

U kan de cookies uitschakelen met behulp van uw browserinstellingen. In dat geval kunnen er bepaalde onderdelen van de site niet langer functioneren.

Privacy verklaring

Restaurant Kapelle draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Lees deze Privacyverklaring om U te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op haar website. Door gebruik ervan, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen zoals hierna beschreven.

Veiligheid

Restaurant Kapelle verbindt zich ertoe om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Verwerking van persoonsgegevens

Via haar website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, onder meer wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en indien u gebruik maakt van online diensten.

De gegevens die u via haar website deelt, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie aan te leveren, een nieuwsbrief te sturen, praktische informatie te melden (vb. over beschikbaarheid, leveringsdata, ....)

Door deze persoonsgegevens te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Restaurant Kapelle deze gegevens mag bewaren, verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Deze website gebruikt "cookies”: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies dienen om uw voorkeurstaal te onthouden, u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan haar website, aan te geven welke pagina's u recent bezocht en statistieken omtrent het websitebezoek te verzamelen.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, dit leidt er allicht toe dat sommige functionaliteiten van deze website niet meer optimaal werken, en Uw surfervaring alsook bedieningsgemak verminderen.

Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Restaurant Kapelle bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en continue verbetering van haar website, verhoging van Uw gebruiksgemak, Uw surf ervaring met ons.

 De website gebruikt eveneens Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics hanteert “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers deze site gebruiken. De door het "cookie" gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, stelt rapporten over de website-activiteit op voor website-exploitanten teneinde andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van "cookies" weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Restaurant Kapelle te contacteren door middel van het contactformulier of één van de andere vermelde mailadressen.

Wijzigingen

Restaurant Kapelle behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te veranderen.